Besin piramidi, beslenmemize dahil etmemiz gereken besinlerin ideal tüketim miktarları hakkında bilgi vermek ve sağlıklı beslenme konusunda kılavuz olmak üzere ortaya çıkmıştır.